Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Juglandales
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Óc chó
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Bộ Óc chó (danh pháp khoa học: Juglandales) là tên gọi cho một bộ trong thực vật có hoa. Bộ này được công nhận trong một vài hệ thống phân loại (chẳng hạn hệ thống Engler và hệ thống Wettstein). Hệ thống Cronquist năm 1981 đặt bộ này trong phân lớp Kim lũ mai (Hamamelidae), bao gồm hai họ là Juglandaceae và Rhoipteleaceae, với họ thứ hai chỉ chứa 1 loài duy nhất là đuôi ngựa (Rhoiptelea chiliantha).

Trong hệ thống APG II năm 2003 hai họ này được hợp nhất lại trong họ Juglandaceae (với việc chia thành hai họ là một tùy chọn) và họ Óc chó hợp nhất này được đặt trong bộ Dẻ (Fagales).

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida

CÁC HỌ
Juglandaceae
Rhoipteleaceae

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024