Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Kadsura coccinea (Lam.) A. C. Smith
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Nắm cơm; Na rừng; Na dây; (dây) Xưn xe; Ngũ vị (tử) nam; Re pa; Ro po
Tên khác: Cosbaea coccinea Lem, Kadsura chinensis Hance ex Benth, Schizandra hanceana Baill, Kadsura cavaleriei Levl;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Kadsura coccinea - TNBON.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Kadsura coccinea - TNBON.jpg

 

Kadsura coccinea 2 - TNBON.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Kadsura coccinea 2 - TNBON.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Illiciales
Họ: Schisandraceae
Chi: Kadsura

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023