Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Xưn xe tạp; Xưn xe roxburgh; dây rưng ngựa; Na leo; Nắm cơm; Hải phong đằng.
Tên khác: Uvaria heteroclita Roxb., Kadsura roxburghiana Arn.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Illiciales
Họ: Schisandraceae
Chi: Kadsura

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024