Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. 1930 (CCVN, 1:723)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bầu; Bầu canh
Tên khác: Cucurbita lagenaria L. 1753 . - C.seceraria Mol. 1782. - Lagenaria vulgaris Seringe, 1825;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Cucurbitales
Họ: Cucurbitaceae
Chi: Lagenaria

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024