Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Leea indica (Burm.f.) Merr.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:  Củ rối đen; Củ rối ấn; Củ rối lá dài; (cây) Gậy bụt
Tên khác: Staphylea indica burm.f.; Aquiicia sambucina L.; Leea sambucina (L.) Willd.; Leea expansa Craib; Leea longifoliosa merr.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Vitales
Họ: Leeaceae
Chi: Leea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024