Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Leea manillensis Walp.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:  Trúc vòng; Gối hạc nhọn; Củ rối có mũi; (cây) Bô mô
Tên khác: Leea aurantica Zoll. & Mor.; Leea acuminate Wall.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Vitales
Họ: Leeaceae
Chi: Leea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024