Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Leea rubra Blume ex Spreng.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:  Cu chót; Gối hạc tía; Đơn gối hạc; Con ma; Phỉ tử; Kim lệ; Mũn; Mạy chia
Tên khác: Leea linearifolia C. B. Clark;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Vitales
Họ: Leeaceae
Chi: Leea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024