Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Legazpia polygonoides (Benth.) Yamaz.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lê ga dày; Tô liên dày; Cỏ bướm trắng.
Tên khác: Torenia polygonoides Benth., Torenia mucronulata Benth., Torenia godefroyi Bonati var. filiformis Bonati, Legazpia triptera Blanco, Legazpia mucronulata (Benth.) Yamaz.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Scrophulariaceae
Chi: Legazpia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024