Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lepisorus scolopendrium (Buch.-Ham. ex D. Don) Tagawa
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ráng ổ vẩy lưỡi hươu
Tên khác: Polypodium scolopendrium Buch.-Ham. Ex D. Don, Lepisorus excavatus var. scolopendrium (Buch.-Ham. ex D. Don) Ching;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta
Lớp: Polypodiopsida
Bộ: Polypodiales
Họ: Polypodiaceae
Chi: Lepisorus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024