Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lepistemon binectariferum (Wall.) Kuntze, 1891 (CCVN, 2: 998).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lân hùng hai tuyến
Tên khác: Convolvulus binectariferus Wall. 1824. Lepistemon flavescens Blume, 1826 (FGI, 4: 287).;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Solanales
Họ: Convolvulaceae
Chi: Lepistemon

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024