Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Liliaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Loa kèn (Bách hợp, Bạch huệ)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Liliaceae Juss. 1789

Cây thảo có thân cành. Lá dài hình thước hay hình lưỡi mác gân song song hay hình cung, mọc cách.

Cụm hoa xim hay đơn độc ở đỉnh thân. Bao hoa dạng tràng, mẫu 3, bầu trên, 3 ô.

Họ này, trước đây, xếp theo hệ thống của Takhtajan gồm 290 chi, 4700 loài, Phân bố ở Toàn cầu. Hiện tại được phân biệt rõ ràng thành 14 họ: Agavaceae (Dứa sợi), Alliaceae (Hành), Amaryllidaceae (Náng), Asphodelaceae (Lô hội), Asteliaceae (Huyết dụ), Convallariaceae (Mạch môn), Dracaenaceae (Huyết giác), Hemerocallidaceae (Hoa hiên), Hyacinthaceae (Hành biển), Liliaceae (Loa kèn), Melanthaceae (Tỏi độc), Nolinaceae (Phong nữ), Phormiaceae (Hương bài) và Trilliaceae (Trọng lâu).

Liliaceae (họ nhỏ) ở Việt Nam 2 chi, 5 loài.

Giá trị kinh tế: Nhiều loài làm cảnh nổi tiếng: Lilium, một số loài làm thuốc như chi Bách hợp: Lilium.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Liliales

CÁC CHI
Agapanthus
Aletris
Chionographis
Lilium

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024