Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Limnocharitaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Nê thảo (Kèo nèo, Choóc)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Limnocharitaceae Takht. ex Cronq. 1981

Cỏ ở nước, có mủ. Lá non hơi nổi trên mặt nước, lá già phân hoá thành cuống và phiến. Phiến hình trứng đến hình tim.

Cụm hoa tán. Hoa lưỡng tính, mẫu 3 gồm đài và tràng. Nhị 6 - 10 hay hơn, thường có nhị lép. Hạt phấn có 4 - nhiều lỗ. Bầu có ba đến nhiều lá noãn rời. Noãn nhiều đính ở mặt trong của lá noãn.

Thế giới có 3 chi 12 loài, phân bố ở Vùng nhiệt đới và á nhiệt đới, sống trong sinh cảnh nước.

Việt Nam có 2 chi, 2 loài.

Phân loại: Trong các công trình trước đây coi họ này và họ Alismataceae là một. Theo các bằng chứng về sinh hoá, phôi và giải phẫu người ta coi họ này có họ hàng với Alismataceae.

Giá trị kinh tế: Limnocharis trồng làm thức ăn và Hydroceis trồng làm cảnh

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Alismatales

CÁC CHI
Tenagochais

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024