Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Limnophila repens (Benth.) Benth.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Om bò; Ngổ bò; Rau ngổ lá đối
Tên khác: Stemodia repens Benth., Stemodia sessilis Benth., Limnophila sessilis (Benth.) Fisch., Limnophila conferta Benth., Limnophila dubia Bonati, Limnophila conferta var. dubia (Bonati) Bonati,;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Scrophulariaceae
Chi: Limnophila

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024