Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Linaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lanh
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Linaceae Gray 1821

Dây leo có gai nang 2 mấu nhọn mọc đối nhau. Lá mọc đối.

Hoa ít ở nách lá. Lá đài giống nhau, dài hơn cánh hoa 4 lần. Cánh hoa thường có móng. Nhị 5 dài xen kẽ với các cánh hoa và 5 nhị lép. Bầu có 5 vòi rời.

Quả nang cắt vách (loculicide)

Thế giới có 6 chi, 250 loài, phân bố ở Chủ yếu ở vùng ôn đới, chỉ một vài đại diện ở vùng nhiệt đới.

Việt Nam có 3 chi, 3 loài.

Phân loại: Đặc trưng là có cánh tràng rụng sớm và chỉ nhị ngắn. Nó được đặt cùng một bộ với Geraniaceae nhưng nó tiến bộ hơn Plumbaginaceae.

Công dụng: Lấy sợi, lấy dầu và làm thức ăn gia súc, một số trồng làm cảnh (Linum usitatissimum).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Geraniales

CÁC CHI
Linum
Tirpitzia

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024