Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lindera pulcherrima (Wall. ex Nees) Benth. var hemsleyana (Diels) H. P. Tsui
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ô đước đẹp; Liên đàn lá mã tiền
Tên khác: Daphnidium pulcherrimum Wall. ex Nees; Lindera strychnifolia var. hemsleyana Diels; Lindera hemsleyana (Diels) Allen;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Laurales
Họ: Lauraceae
Chi: Lindera

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024