Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lindernia anagallis (Burm. f.) Penn.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lữ đằng cong; Mẫu thảo quả dài
Tên khác: Ruellia anagallis Burm. f., Gratiola cordifolia Colsm., Lindernia cordifolia (Colsm.) Merr., Lindernia pedunculata (Benth.) Wettst., Lindernia emarginata (Yamaz.) Philcox, Vandellia pedunculata Benth., Vandellia laotica Yamaz., Vandellia emarginata Yamaz.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Scrophulariaceae
Chi: Lindernia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024