Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Lobelia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lỗ bình
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Asterales
Họ: Lobeliaceae

CÁC LOÀI
Lobelia alsinoides
Lobelia chinensis
Lobelia erinus
Lobelia griffithii
Lobelia heyniana
Lobelia nicotianfolia

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024