Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Loganiaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mã tiền
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Loganiaceae - Họ Mã tiền:

Cây gỗ, cây bụi hay cây dây leo thường có 2 móc đối xứng. Lá rộng hình trứng hay hình bầu dục, mọc đối, lá kèm ít rõ nhưng có khi biến thành móc câu, thường có dạng gân chân vịt ở gốc.

Cụm hoa ngủ với các hoa đều, mẫu 5, bao hoa hợp. Tràng hợp thành ống, các thùy xếp van hay lợp (ít khi vặn). Nhị đẳng số đính trên ống tràng và xen kẽ với các thùy của tràng. Bộ nhụy gồm 3-2 lá noãn hợp syncarp (hợp nguyên lá noãn). Bầu thượng 3-2 ô, mỗi ô thường nhiều (đôi khi 1) noãn.

Quả hình cầu có cơm trắng với hạt nhiều, hình đĩa phủ lông dày lấp lánh. Quả nang cắt vách (septicide) hoặc mở bằng khe tròn ngang, đôi khi quả mọng. Hạt đôi khi có cánh.

Thế giới có 15 chi và 400 loài, phân bố ở vùng Nhiệt đới và Cận nhiệt đới, nhiều ở Nam và Đông Nam Á.

Việt Nam có 4 chi và khoảng 25 loài.

Phân loại: Họ này chia làm 10 tông: Desfontenieae, Retzieae, Plocospecmeae, Potalieae, Buddlejeae, Antonieae, Gelsemieae, Stricneae, LoganieaeSpigelieae. Một vài tác giả dựa vào đặc tính giải phẫu để chia họ này thành 2 phân họ: LoganioideaeBuddlejoideae. Họ này rất phức tạp, có thể chứa nhiều nhóm không có liên quan đến nhau. Buddlejoideae có thể liên quan đến Scrophulariaceae, trong khi đó Loganioideae có quan hệ với ApocynaceaeRubiaceae. Nhiều tác giả đã tách phân họ Buddlejoideae thành một họ riêng.

Giá trị kinh tế: Chiết strychnin để làm thuốc (Strychnos spp.), một số làm cảnh.

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales

CÁC CHI
Gelsemium
Mitrasacme
Mitreola
Strychnos

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024