Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Maclura fruticosa (Roxb.) A.DC.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác: Kopsia roxburghii (G.Don) Pharm. ex Wehmer; Cerbera fruticosa Roxb.; Tabernaemontana longiflora Rusby; Tabernaemontana rosea Ten.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Kopsia fruticosa -NMT.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Kopsia fruticosa -NMT.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Urticales
Họ: Moraceae
Chi: Maclura

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024