Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Malpighiaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Kim đồng (Măng rô, Kim hổ vĩ)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Malpighiaceae Juss. 1789

Dây leo. Lá mọc đối. Có lông hình đòn gánh hoặc lông hình sao

Hoa có màu sắc, 5 cánh hoa có cuống rõ, 10 nhị, lá đài có tuyến lớn ở gốc, cánh hoa không có phần phụ

Quả có cánh bao quanh mỏng 2 - 3 thuỳ hoặc 3 cánh hướng về 1 hướng trong đó có 1 cánh dài hơn

Thế giới có 60 chi, 870 loài, phân bố ở chủ yếu ở vùng nhiệt đới, đặc biệt ở nam Mỹ.

Việt Nam có 5 chi, 30 loài

Phân loại: họ này được coi như nguyên thuỷ trong bộ Polygalales, một số tác giả khác còn coi nó có quan hệ với Geraniales và Sapindales.

Công dụng: làm cảnh, một số quả ăn được (Malpighia coccigera, M. glabra).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Geraniales

CÁC CHI
Aspidopterys
Hiptage
Malpighia
Tristellateia

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024