Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Malpighiales
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sơ ri (Kim đồng)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Bộ Sơ ri (danh pháp khoa học: Malpighiales) là một bộ lớn của thực vật có hoa, nằm trong nhánh hoa Hồng ("rosids") theo như phân loại của APG. Phân loại nội bộ của bộ này vẫn chưa rõ ràng và chắc chắn.

Trong hệ thống Cronquist cũ thì các họ hiện nay đặt trong bộ này đã phân tán trong nhiều bộ khác, mà không phải bộ nào cũng thuộc về phân lớp Rosidae. Trong số các bộ này, đáng chú ý nhất là Polygalales, Violales, Theales, Linales và Euphorbiales.

Nhóm chỏm cây của bộ Sơ ri có lẽ đã rẽ nhánh vào thời gian của kỷ Phấn Trắng-cuối tầng Apt, có lẽ vào khoảng 114 triệu năm trước (Ma) (Davis và ctv. 2005); sự đa dạng hóa dường như diễn ra rất nhanh (Wikström và ctv. 2001, tuy nhiên, các tác giả cho rằng sự phân nhánh có niên đại khoảng 91-88 Ma, còn sự đa dạng hóa chỉ bắt đầu vào khoảng 81-77 Ma, với nhóm thân cây của nhiều họ được xác nhận bằng chứng cứ trước khi bắt đầu phân đại Đệ Tam). Bộ này chứa khoảng 7,8% sự đa dạng của thực vật hai lá mầm thật sự (Magalló và ctv. 1999) và có tầm quan trọng đặc biệt trong các rừng mưa nhiệt đới, tại đó chúng là thành phần quan trọng trong sự đa dạng của các tầng cây thấp; người ta ước tính rằng chúng chiếm tới 28% các loài và tới 38% số lượng cây (Davis và ctv. 2005). Các thành viên của bộ Thạch nam (Ericales) là thành phần chính còn lại.

Mặc dù bộ Sơ ri được hỗ trợ khá mạnh như là một nhóm đơn ngành (chẳng hạn Davis và ctv. 2005), nhưng các mối quan hệ trong phạm vi bộ này lại chưa được hiểu rõ ràng (chẳng hạn Soltis và ctv. 2007). Cây phát sinh loài đưa ra tại đây chủ yếu dựa theo Litt và Chase (1999), Schwarzbach và Ricklefs (2000), Chase và ctv. (2002) cùng Davis và Chase (2004), nhưng nói chung là nó phù hợp với các mối quan hệ xuất hiện trong các nghiên cứu rộng hơn. Davis và ctv. (2005) gần đây đã làm cho một số quan hệ trong bộ trở nên dễ hiểu hơn trong các phân tích 4 gen, cụ thể là cho rằng có sự liên hệ giữa các họ với kiểu đính noãn thành vách và cho rằng chi Centroplacus nên được coi như là một họ tách biệt. Việc đưa họ Rafflesiaceae vào trong bộ Sơ ri là theo các phát hiện gần đây của Barkman và ctv. (2004), Davis và Wurdack (2004), và đặc biệt là Davis và ctv. (2006), người đã đặt nó vào với sự hỗ trợ mạnh như là nhóm chị em với họ Đại kích (Euphorbiaceae) nghĩa hẹp. Một điều dường như là có ích khi chấp nhận định nghĩa hẹp cho các họ mà trước đây đã từng nằm trong các họ Flacourtiaceae và Euphorbiaceae nghĩa rộng. Thậm chí nếu các nghiên cứu trong tương lai cho rằng nên có sự tổ hợp lại các chi đã từng đặt trong hai họ này thì việc gộp nhóm trong các đơn vị mới này cũng sẽ khác với những gì đã được đưa ra trong các phân loại cũ. Lưu ý rằng việc tổ chức lại do sự phân chia của họ Flacourtiaceae cũ và sự hợp nhất với các họ Salicaceae/Achariaceae là có tương quan khá tốt với một loạt các đặc trưng hình thái/giải phẫu.

Họ Sơ ri (Malpighiaceae) đã được đặt trong bộ Polygalales, một bộ mà hiện nay ITIS vẫn công nhận.

Các họ
    * Achariaceae
    * Balanopaceae
    * Bonnetiaceae
    * Caryocaraceae
    * Chrysobalanaceae
    * Clusiaceae
    * Ctenolophonaceae
    * Dichapetalaceae
    * Elatinaceae
    * Erythroxylaceae (họ côca)
    * Euphorbiaceae (họ đại kích)
    * Goupiaceae
    * Humiriaceae
    * Hypericaceae
    * Irvingiaceae
    * Ixonanthaceae (họ hà nu)
    * Lacistemaceae
    * Linaceae (họ lanh)
    * Lophopyxidaceae
    * Malesherbiaceae
    * Malpighiaceae (họ sơ ri)
    * Medusagynaceae
    * Ochnaceae (họ mai)
    * Pandaceae
    * Passifloraceae (họ lạc tiên)
    * Peridiscaceae
    * Phyllanthaceae
    * Picrodendraceae
    * Podostemaceae
    * Putranjivaceae
    * Quiinaceae
    * Rafflesiaceae
    * Rhizophoraceae (họ đước)
    * Salicaceae (họ liễu)
    * Trigoniaceae
    * Turneraceae
    * Violaceae (họ vi ô lét)

Theo trang web của APG, truy cập ngày 26 tháng 4 năm 2007, hệ thống APG II còn công nhận thêm các họ Centroplacaceae, Euphroniaceae, Peraceae và chi Bhesa không xếp vào họ nào. Tuy nhiên, họ Peridiscaceae lại không được công nhận. Như vậy theo APG II thì bộ này chứa khoảng 15.935 loài, phân bổ trong 716 chi của 39 họ.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida

CÁC HỌ
Euphorbiaceae
Irvingiaceae
Podostemaceae
Salicaceae

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024