Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Mapania
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae

CÁC LOÀI
Mapania dolichopoda
Mapania elegans
Mapania kurzii
Mapania longa
Mapania macrocephala
Mapania nudispica
Mapania palustris
Mapania tamdoaensis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024