Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Marchantiales
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Rêu tản
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Đặc điểm

Cơ thể là một tản dẹp màu lục tối, có cấu tạo giải phẫu phức tạp.

Túi bào tử mở bằng 4- 8 mãnh van. Có sợi đàn hồi để phát tán bào tử.

Mô tả

Mọc ở nơi ẩm, bờ sông, suối, chân tường ẩm.

Cấu tạo cơ thể: Thể giao tử là một tản mỏng màu lục tối, phân nhánh đôi. Trên bề mặt có nhiều lỗ nhỏ li ti để trao đổi khí, làm nhiệm vụ của khí khổng. Mặt dưới tiếp xúc với đất mang nhiều rễ giả và một số lá vảy đơn giản màu tím hoặc nâu. Cắt ngang tản từ trên xuống ta thấy: Lớp tế bào biểu bì trên thỉnh thoảng có các khí khổng, phía dưới khí khổng là phòng khí; Dưới biểu bì là lớp tế bào có diệp lục làm nhiệm vụ quang hợp; Mặt dưới là lớp biểu bì dưới, từ đó mọc ra các rễ giả và các lá vảy.

Về sinh sản

Sinh sản dinh dưỡng bằng truyền thể. Chén truyền thể nằm ở mặt trên của tản có hình chén, bên trong chứa nhiều khối tế bào hình bản dẹp, màu lục, có 2 thuỳ gọi là truyền thể. Khi được phát tán, truyền thể nẩy mầm tạo ra cơ thể mới; + Sinh sản hữu tính: Cơ quan sinh sản là túi tinh và túi trứng nằm trên các tản khác nhau. Túi tinh nằm trong chụp đực, mọc ra ở phần đầu của các tản đực. Chụp đực có dạng hình sao mang túi tinh trong các khoang ăn sâu vào phía trên. Túi tinh có hình trứng, bên trong chứa tinh trùng có hai roi. Túi trứng nằm trong chụp cái. Chụp cái hình sao có múi, chứa các túi trứng trong lớp màng ở mặt dưới chụp. Túi trứng có cấu tạo hình cái chai, phần bụng chứa tế bào trứng.

Sự thụ tinh nhờ nước. Sau khi thụ tinh, hợp tử phát triển thành phôi, phôi phát triển thành thể tử nang (thể bào tử) nằm trong túi trứng cũ. Trong túi bào tử chứa tế bào về sau có sự phân hoá: Một số giảm nhiễm cho bào tử đơn bội; Một số phát triển thành sợi đàn hồi để phát tán bào tử;  Bào tử nẩy mầm cho sợi nguyên và hình thành tản mới.

Vậy trong chu trình sinh sản của Rêu tản có sự xen kẽ thế hệ và thể giao tử (n) chiếm ưu thế.

Phân loại

Gồm 12 họ, 33 chi và 453 loài. Họ lớn và phổ biến hơn cả là họ Rêu tản Marchantiaceae có 8chi, 75 loài. Ở nước ta có 2 chi, 4 loài.

Đại diện điển hình: Cây Rêu tản (Địa tiền) Marchantia polymorpha L.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Marchantiophyta
Lớp: Marchantiopsida

CÁC HỌ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023