Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LỚP

Tên Khoa học: Marchantiopsida
Tên tiếng Anh: Liverworts
Tên tiếng Việt: Rêu tản
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Đặc điểm

Cơ thể có cấu tạo lưng bụng, ở những đại diện thấp có cấu tạo tản, một số đại diện cao hơn có cấu tạo thân lá. Sinh sản dinh dưỡng bằng truyền thể. Sinh sản hữu tính bằng cơ quan sinh sản là túi tinh và túi trứng ở các cây khác nhau. Trong túi bào tử có sợi đàn hồi để phát tán bào tử.

Phân loại

Lớp Rêu tản gồm 4 bộ, 225chi với 8.500 loài. Ở nước ta có 50 chi và 266 loài. Thường gặp những nơi ẩm ướt, trên mặt đất, trên vỏ cây, mặt lá ẩm trong rừng.

Đó là: Bộ Calobryales; Cơ thể dạng cây mang “lá”. “Lá” có 3 hàng. Túi bào tử mở bằng 4 mảnh van. Có sợi đàn hồi để phát tán bào tử.

Bộ Rêu vảy: Jungermanniales;

Bộ Rêu tản: Marchantiales

Bộ Rêu quả tròn: Sphaerocarpales.

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Marchantiophyta

CÁC BỘ
Jungermanniales
Marchantiales
Sphaerocarpales

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024