Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Marsileaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Rau bợ
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Marsileaceae /mɑrsɪliˈeɪsiː/ là một họ dương xỉ sống thủy sinh và bán thủy sinh, bề ngoài của chúng rất khác các nhóm dương xỉ còn lại. Nhóm này còn được gọi là "họ Cỏ bợ" hoặc "họ Cỏ bốn lá nước" vì lá của chi Marsilea về hình thức khá giống với cỏ bốn lá. Lá của họ dương xỉ này đôi khi được dùng thay cho cỏ bốn lá vào ngày Thánh Patrick. Họ Marsileaceae gồm 3 chi và từ 50 tới 80 loài và hầu hết số này thuộc chi Marsilea

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta
Lớp: Polypodiopsida
Bộ: Marsileales

CÁC CHI
Marsilea

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024