Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Meistera
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Meistera Giseke

Meistera is an Asian genus of plants in the family Zingiberaceae. Species have been recorded from Tropical & Subtropical Asia to northern Queensland

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Zingiberales
Họ: Zingiberaceae

CÁC LOÀI
Meistera caudata
Meistera sudae

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024