Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Menyanthaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Trang, Thủy nữ
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Menyanthaceae - Họ Trang (Thủy nữ):

Cây thủy sinh, lá nổi hình tim, mọc cách và có bẹ gốc.

Cụm hoa ở nách, xim, dạng tán gồm nhiều hoa với cuống dài khác nhau. Hoa mẫu 5 (K5C5A5), màu vàng hay trắng. Thùy tràng xếp van-gập-trong hay xếp van. Nhị đính trên ống tràng và xen kẽ với thùy của tràng. Bầu thượng 1 ô với 2 giá noãn bên, mỗi ô chứa nhiều noãn.

Quả nang chẻ ô (loculicide), mở bằng 4 van ở đỉnh hoặc quả không tự mở. Hạt đôi khi có cánh.

Thế giới có 5 chi và 40 loài, phân bố ở vùng Nhiệt đới, Cận nhiệt đới và Ôn đới.

Việt Nam có 2 chi và 6 loài.

Phân loại: Nó có họ hàng với Gentianaceae nhưng khác về dạng sống và lá mọc cách, cánh tràng xếp van.

Giá trị kinh tế: Sử dụng ở phạm vi địa phương để làm thuốc (Nymphoides).

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales

CÁC CHI
Nymphoides

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024