Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Mitreola petiolata (Gmel.) Torrey & Gray
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tiểu mao cuống
Tên khác: Ophiorrhiza mitreola L.; Cynoctonum petiolatum Gmal.; Mitreola oldenlaniodes Wall.ex G. Don;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Loganiaceae
Chi: Mitreola

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023