Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Molluginaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cỏ bụng cu (Cỏ bình cu)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Molluginaceae Hutch. 1926

Cỏ, lá đơn, thường mọc đối, ít khi mọc cách hay mọc vòng.

Gần với Nyctaginaceae (hạt cũng có phôi cong và ngoại nhũ) nhưng lá bắc không sặc sỡ, lá đài rời, bền trong quả. Bộ nhụy thường gồm 2-5 lá noãn rời hay hợp nguyên (syncarp) thành bầu thượng 2-5 ô.

Quả nang chẻ ô (loculicide) hoặc mở bằng đường nứt ngang

Thế giới có 14 chi, 100 loài, phân bố chủ yếu ở nhiệt đới và cận nhiệt đới, nhiều ở Bắc Phi.

Ỏ Việt Nam có 3 chi, 6 loài

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Caryophyllales

CÁC CHI
Glinus
Mollugo

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024