Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Mollugo
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bình cu
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Trên thế giới, chi Mollugo L. (thuộc họ Molluginaceae) có khoảng 35 loài, phân bố chủ yếu ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới; có thể lan rộng tới các vùng ôn đới ấm của châu Âu, Đông Á và Bắc Mỹ. Các loài thuộc chi này là những cây thảo sống một hay nhiều năm. Về hình thái, chi Mollugo L. có một số đặc điểm tương đối giống với chi Glinus L. (trong cùng họ) ở dạng cây, cấu tạo lá, cụm hoa, đặc biệt là hình dạng và kích thước của hạt. Hiện mới chỉ phát hiện một loài thuộc chi này có phân bố tại Việt Nam là cây Bình cu - Mollugo pentaphylla L..

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Caryophyllales
Họ: Molluginaceae

CÁC LOÀI
Mollugo pentaphylla
Mollugo verticillata

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024