Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. 1826 (CCVN, 1:718)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Gấc; Mộc miết tử
Tên khác: Muricia cochinchinensis Lour. 1790 . - Momordica mixta Roxb. 1832. - Momordica meloniflora Hand. - Mazz. 1921;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Cucurbitales
Họ: Cucurbitaceae
Chi: Momordica

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023