Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Nageia nagi (Thunb.) Kuntze
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Kim giao
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Nageia nagi (Thunb.) Kuntze - SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Nageia nagi (Thunb.) Kuntze - SonHoang.jpg

 

Nageia nagi 1- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Nageia nagi 1- SonHoang.jpg

 

Nageia nagi 2- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Nageia nagi 2- SonHoang.jpg

 

Nageia nagi 3- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 4. Nageia nagi 3- SonHoang.jpg

 

Nageia nagi 4- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 5. Nageia nagi 4- SonHoang.jpg

 

Nageia nagi 5- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 6. Nageia nagi 5- SonHoang.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pinophyta
Lớp: Pinopsida
Bộ: Pinales
Họ: Podocarpaceae
Chi: Nageia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023