Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Neanotis wightiana (Wall. ex Wight & Arn.) W.H.Lew
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: An tích; Thượng nhĩ
Tên khác: Anotis wightiana (Wall. ex Wight & Arn.) Benth. & Hook. f. 1873; Hook. f. 1880. __ Hedyotis wightiana Wall. [1832, nom. nud.] ex Wight & Arn. 1834. __ Neanotis wightiana (Wall. ex Wight & Arn.) W. H. Lawis, 1966.;

MÔ TẢ CHUNG

Phân bố: Lâm Đồng (Lang Bian). Còn có ở Trung Quốc (Vân Nam).Dn

g

sống và sinh thái: Cỏ cao 10-30 cm.

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Rubiaceae
Chi: Neanotis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2022