Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Neocinnamomum delavayi (Lecomte) Liou
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:  Re mới hoa nhỏ; Quế mới hoa thưa
Tên khác: Cinnamomum delavayi Lecomte; C. parvifolium Lecomte; Neocinnamomum parvifolium (Lecomte) Liou; N. delavayi var. parvifolium Yang;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Laurales
Họ: Lauraceae
Chi: Neocinnamomum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023