Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Nepenthaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Nắp ấm
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Nepenthaceae Dumort. 1829

Hầu hết cây bụi trườn. Lá thường không có cuống, mà trên cuống có phiến tạo thành cánh, không lá kèm, ở đỉnh lá thường gân chính kéo dài ra mang một cái túi dạng bình có nắp để bắt sâu bọ, vì thế có tên là cây nắp ấm.

Hoa đều, có màu sắc và đơn tính, khác gốc. Hoa đực có 24 nhị dính thành cột và bao phấn tạo thành một khối. Hoa cái có đầu nhuỵ hình đĩa. Bầu trên có 4 ô, nhiều noãn đính trụ giữa.

Quả nang.

Thế giới có 1 chi, 75 loài, phân bố ở Rừng rậm cổ nhiệt đới

Việt Nam có 5 loài.

Phân loại: Nó gần với Saraceniaceae và Droseraceae.

Giá trị kinh tế: Thân làm dây buộc (Nepenthes spp.).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Nepenthales

CÁC CHI
Nepenthes

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024