Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ráng móng trâu hai dẫy
Tên khác: Aspidium biserratum Sw., Aspidium acutum Schkuhr, Nephrolepis acuta (Schkuhr) C. Presl;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta
Lớp: Polypodiopsida
Bộ: Aspleniales
Họ: Oleandraceae
Chi: Nephrolepis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2022