Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Nervilia fordii (Hance) Schlechter
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thanh thiên quỳ; Chân trâu trắng; Trân châu trắng; Trân châu diệp; Lan một lá; Lan cờ; Bơ toọc; Bâu thoọc
Tên khác: Pogonia fordii Hance;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Nervilia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023