Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Nervilia muratana S.W.Gale
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Nervilia muratana - VHUNG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Nervilia muratana - VHUNG.jpg

 

Nervilia muratana 2 - VHUNG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Nervilia muratana 2 - VHUNG.jpg

 

Nervilia muratana 3 - VHUNG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Nervilia muratana 3 - VHUNG.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Nervilia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2022