Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Neuropeltis maingayi Peter ex Ooststr. 1938 (SVF, 1: 184).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cà giang; Củ giang
Tên khác: N. racemosa auct. (FGI, 4: 290; DLTN: 77; CCVN, 2: 971), non Wall. In Roxb. (1824).;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Solanales
Họ: Convolvulaceae
Chi: Neuropeltis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2022