Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Newmania
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Newmania N. S. Lý & Skornick,

Chi và loài mới phát hiện ở Việt Nam,

Các loài thuộc chi này có thân giả khá yếu, hoa màu trắng tía, mọc từ thân rễ ngang mặt đất.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Zingiberales
Họ: Zingiberaceae

CÁC LOÀI
Newmania cristata
Newmania gracilis
Newmania orthostachys
Newmania serpens
Newmania sontraensis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023