Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Nianhochloa
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Nianhochloa H.N.Nguyen & V.T.Tran

Chi mới Nianhochloa được phân biệt với chi Kinabaluchloa K.M.Wong và chi Bambusa subg. Lingnania Chia & Fung bởi các đặc điểm khác biệt về hình thái như: thân dạng trườn, đốt trục hoa ngắn. Những đặc trưng khác bao gồm một một cành phụ phân nhánh từ một chồi đơn ở đốt thân phát triển thành 3-4 cành nhỏ hơn và chúng đồng trưởng với lóng chính; lóng thân ngắn; phiến lá thẳng; phôi bao hoa thò ra và nhẵn.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae

CÁC LOÀI
Nianhochloa bidoupensis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023