Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Nicotiana tabacum L.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thuốc lá; Yên thảo; Yên diệp; Tương tư thảo
Tên khác: N. fruticosa L., N. chinensis Fisch. ex Lehm.;

MÔ TẢ CHUNG

Mô tả: Cỏ nhất nhiên cao 1-2m, không nhánh. Lá rất to, có lông tiết trĩn ở hai mặt. Chùm tụ tán ở chót thân; hoa trắng hay hường tươi; đài 1-2cm, có sóng, hơi đồng trưởng; vành hình kèn, dài 3,5-5cm; tiểu nhụy 5, gắn trên vành, không thò; noãn sào không lông. Nang có quả bì mỏng, khai bằng hủy ngăn, cho ra nhiều hột rất nhỏ.


Sinh cảnh: Trồng , 1-2000m.


Công dụng: Thuốc lá gây ung thư phổi, độc, dùng sát côn trùng; in vitro, chống nhiều siêu khuẩn

 

ẢNH

Nicotiana tabacum - NLXBACH.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Nicotiana tabacum - NLXBACH.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Solanales
Họ: Solanaceae
Chi: Nicotiana

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023