Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Niebuhria siamensis Kurz, 1877 (CCVN, 1:755)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chan chan; Thạch Long; Nanh heo
Tên khác: N. decandra Gagnep. 1908 (FGI, 1:176);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Capparales
Họ: Capparaceae
Chi: Niebuhria

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024