Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Nolina longifolia (Karw. ex Schult. & Schult.f.) Hemsl.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Phong nữ
Tên khác: Beaucarnea longifolia (Karw. ex Schult. & Schult.f.) Baker; Dasylirion longifolium (Karw. ex Schult. & Schult.f.) Zucc.; Roulinia karwinskiana Brongn.; Yucca longifolia Karw. ex Schult. & Schult.f.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Asparagales
Họ: Asparagaceae
Chi: Nolina

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023