Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Nolina
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Phong nữ
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNGViệt Nam có một loài duy nhất, Phong nữ - Nolina longifolia

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Asparagales
Họ: Asparagaceae

CÁC LOÀI
Nolina longifolia

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024