Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Nosema cochinchinensis (lour.) Merr.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Long thuyền; Cẩm thuỷ nam bộ; Thuỷ cầm hung
Tên khác: Dracocephalum cochinchinensisi Lour.; Mesona prunelloides Hemsl.; Anisochilus sinensis Hance; Geniosporum holocheilum Hance; Nosema holocheilum (Hance) Kudo;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Lamiaceae
Chi: Nosema

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023