Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Nymphaeaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Súng
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Nymphaeaceae Salib. 1805

Cây thủy sinh có thân ngầm. Lá lớn gần như hình tròn với 2 thuỳ mép ở gốc chồng lên nhau hay tạo thành góc nhọn. Hoa to có màu sắc, nhiều mảnh bao hoa, nhiều nhị, nhiều lá noãn rời.

Thế giới có 4 chi, 60 loài, Phân bố ở nước ngọt, khắp thế giới.

Ở Việt Nam có 2 chi, 5 loài.

Phân loại: Họ này có họ hàng với các họ nguyên thuỷ trong Ranunculales nhưng có nhiều đặc điểm Một lá mầm

Giá trị kinh tế: Làm cảnh (Nymphaea stellata, N. rubra).

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Nymphaeales

CÁC CHI
Nymphaea

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024