Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Ochnaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mai (Hoàng mai, Huỳnh Mai, Lão mai)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Ochnaceae DC. 1811

Lá thường mọc cụm, có gân nhiều, có lá kèm.

Hoa đều lưỡng tính mẫu 5, cánh hoa mầu sắc sặc sỡ, nhị nhiều, lá noãn nhiều dính trên đĩa.

Quả thường gồm nhiều quả con hình cầu không đều nhau với lá đài tồn tại.

Thế giới có 27 chi, 400 loài, phân bố ở Nhiệt đới chủ yếu ở Nam Mỹ, nhất là Brazin.

Việt Nam có 4 chi , 7 loài.

Phân loại: Nó có quan hệ với Dipterocarpaceae

Giá trị kinh tế: lấy gỗ, làm cảnh (Ochna integerrima)

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales

CÁC CHI
Euthemis
Gomphia
Indosinia
Ochna

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024