Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Oenanthe janvanica (Blume) DC.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Rau cần (nước); Rau cần ta; cần ống; cần cơm; cần trâu
Tên khác: Sium javanicum Blume; Phellandrium stoloniferum Roxb.; Oenanthe stolonifera (Roxb.) Wall.; O. benghalensis Benth. & Hook.f.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Cornales
Họ: Apiaceae
Chi: Oenanthe

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023