Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Operculina petaloidea (Choisy) Ooststr. 1939 (CCVN, 2: 979).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bìm cánh (hoa)
Tên khác: Ipomoea petaloidea Chooisy, 1833 (FGI, 4: 257). Merremia petaloidea (Choisy) Boerl. 1899. Merremia petaloidea (Choisy) Burk. 1935, comb. Superfl. (SVF, 1: 183).;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Solanales
Họ: Convolvulaceae
Chi: Operculina

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023